Značka označuje miesto a smer odbočenia obchádzkovej trasy; nachádza sa bezprostredne za miestom odbočenia.

 

Na značke môže byť namiesto nápisu „Obchádzka“ vyznačené číslo obchádzkovej trasy alebo diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo významový symbol druhu vozidiel, pre ktoré je obchádzka určená.

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky

  • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

    395

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424