Značka vyznačuje územie určené predovšetkým pre cyklistov. Najvyššia dovolená rýchlosť vozidiel na cyklistickej ceste je 30 km/h.

 

Iným vozidlám je jazda na cyklistickej ceste zakázaná.

 

Ak je dodatkovou tabuľkou Voľno umožnený pohyb na cyklistickej ceste vodičom iných vozidiel, cyklisti majú pred nimi prednosť, pričom tí ich nesmú ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 m. Zastavenie a státie motorových vozidiel okrem motocyklov je povolené len na vyznačených miestach.

Cyklistická cesta

  • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

    226

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424