Značka upozorňuje na dve alebo viac zákrut nasledujúcich bezprostredne za sebou, ktorých bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy.

 

Ak je zákrut viac, vyznačí sa dĺžka nebezpečného úseku na dodatkovej tabuľke.

Dvojitá zákruta

  • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

    103

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424