Značka povoľuje používať krajnicu ako jazdný pruh.

 

V úseku platnosti značky sa krajnica považuje za súčasť vozovky a súvislá vodorovná čiara oddeľujúca pravý jazdný pruh od krajnice má význam prerušovanej čiary.

Jazda po krajnici

  • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

    290

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424