Značka informuje o smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase k diaľnici.

 

Náhradná trasa k diaľnici vedie od výjazdu z diaľnice spravidla k nasledujúcemu vjazdu na tú istú diaľnicu a slúži na obchádzanie úseku diaľnice v prípade kolóny alebo iného dopravného obmedzenia.

 

Tam, kde sa stretáva viac náhradných trás, môže byť nad značkou pre lepšiu orientáciu doplnená tabuľka vyznačujúca diaľkový cieľ príslušnej diaľnice alebo jej číslo.

Náhradná trasa

  • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

    390

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424