Značka informuje o vzdialenosti k železničnému priecestiu.

 

Vo vzdialenosti 240 m pred železničným priecestím vyobrazuje tri pruhy, vo vzdialenosti 160 m pred ním vyobrazuje dva pruhy a vo vzdialenosti 80 m vyobrazuje jeden pruh.

 

V prípade iných ako uvedených vzdialeností sa skutočná vzdialenosť uvedie v hornej časti značky.

Návesť pred železničným priecestím

  • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

    132

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424