Značka vyznačuje jazdný pruh alebo okraj vozovky.

Značku možno prechádzať pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.

Značka s menším pomerom medzi dĺžkou medzier medzi čiarami a dĺžkou čiar predbežne upozorňuje na pozdĺžnu súvislú čiaru alebo na iné nebezpečenstvo.

Ak sa značkou vyznačuje ochranný pruh pre cyklistov, je značka doplnená významovým symbolom bicykla v pravidelných vzdialenostiach.

Do ochranného pruhu pre cyklistov smie vodič motorového vozidla vojsť len v prípade nevyhnutnej potreby, pričom nesmie ohroziť cyklistov. V ochrannom pruhu pre cyklistov je zastavenie a státie zakázané.

Značka žltej farby vyznačuje zákaz státia vozidiel; môže byť vyznačená ako okraj vozovky alebo na

Pozdĺžna prerušovaná čiara

  • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

    702

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424