Značka vyznačuje jazdný pruh alebo okraj vozovky.

Ak značka vyznačuje jazdný pruh, je zakázané ju prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky.

Ak sa značkou vyznačuje vyhradený jazdný pruh je značka širšia a je doplnená nápisom (napríklad BUS) alebo významovým symbolom (napríklad bicykla) v pravidelných vzdialenostiach.

Ak značka oddeľuje protismerné jazdné pruhy, môže byť vyznačená ako dvojitá čiara.

Značka žltej farby vyznačuje zákaz zastavenia a státia vozidiel; môže byť vyznačená ako okraj vozovky alebo na obrubníku vedľa cesty.

Pozdĺžna súvislá čiara

  • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

    701

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424