Dodatková tabuľka vyznačuje smer platnosti dopravnej značky, pod ktorou je umiestnená.

 

Dodatková tabuľka môže byť doplnená údajom o dĺžke platnosti daným smerom v metroch.

 

Dodatková tabuľka so šípkou v smere dole umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia alebo Zákaz státia označuje koniec ich platnosti.

Smer platnosti

  • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

    504

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424