Značka ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde.

 

Vodič je povinný zastaviť vozidlo

  • na značke STOP čiara,
  • na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad,
  • na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, ak je značka umiestnená pred železničným priecestím.

 

Ako predbežná značka k tejto značke sa používa značka Daj prednosť v jazde!  s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť k povinnému zastaveniu s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zastaviť vozidlo.

Stoj, daj prednosť v jazde!

  • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

    202

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424