Značka vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť na príkaz značky Stoj, daj prednosť v jazde! alebo pred križovatkou s riadenou premávkou.

Značka môže byť doplnená nápisom STOP.

Značkou možno vyznačiť priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál so znamením „Voľno“, pričom cyklista je povinný zastaviť až pred vzdialenejšou čiarou.

STOP čiara

  • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

    704

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424