Značka informuje o smere jazdy po obchádzkovej trase. Ak je obchádzková trasa číslovaná, uvádza sa jej číslo v hornej časti značky.

 

Ak je obchádzka určená pre určitý druh vozidiel, vyznačuje sa symbol druhu vozidla na samostatnej tabuľke nad značkou; takto môže byť pre lepšiu orientáciu uvedený tiež diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo jej číslo. Ak obchádzka nie je číslovaná, môžu sa tieto informácie uvádzať v hornej časti značky.

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky

  • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

    394

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424