Dodatková tabuľka vyznačuje vzdialenosť

 • k nebezpečenstvu, na ktoré upozorňuje výstražná značka, pod ktorou je umiestnená,

  k regulačnej značke, ktorou začína príkaz, zákaz alebo obmedzenie vyznačené regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená,

 • k miestu, o ktorom informuje informačná značka, pod ktorou je umiestnená.

Vzdialenosť

 • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

  501

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424