Zákaz premávkypre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

 

Značka zakazuje premávku vozidlami prepravujúcimi najmenej 20 litrov nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.Iné množstvo, prípadne druh nákladu možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke.

Zákaz premávky pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie

  • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

    253

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424