• Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424

Naša stránka je  v tejto chvíli vo výstavbe.

 

signatech@signatech.sk      tel.:033 64 95 580

 O spoločnosti 

Politika Spoločnosti

Spoločnosť Signatech sa venuje odvetviu dopravných systémov a riešeniu dopravného značenia uplatňovaním najnovších inovatívnych technológií a zachytením nových príležitostí.

 

 

Zaoberáme sa všetkými aspektmi priemyslu dopravných značiek vrátane projektovania, výroby a inštalácie. Naším hlavným cieľom je vždy poskytovať konzistentné, úplné, presné a profesionálne služby. Náš rozmanitý a vysoko kvalifikovaný tím sa venuje hľadaniu vylepšení a je odhodlaný vylepšovať našu činnosť.

Legislatíva

Signatech je informovaná a vplyvná sila v slovenskom dopravnom priemysle a zaväzuje sa dodržiavať príslušné národné predpisy a normy pre produkty bezpečnosti cestnej premávky.

 

Pri návrhu, výrobe, umiestňovaní a používaní dopravných značiek platia právne normy a technické špecifikácie, ktoré vymedzujú všetkým dotknutým stranám ich vyhradené práva a povinnosti, ktorých plnenie musí zabezpečiť plynulý a bezpečný pohyb účastníkov dopravy na cestách.

 

Spoločnosť Signatech sa venuje úsiliu vyriešiť mnohé výzvy prezentované v odvetví bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku a usiluje sa tak ovplyvniť technologický vývoj a zlepšiť štandardy v tomto sektore.

Dopravno - Inžinierska činnosť

Prvoradým predpokladom pre správne a účelné použitie dopravných značiek je vypracovanie dopravno-inžinierskej dokumentácie – návrhu organizácie dopravy, ktorá je po prerokovaní a určení záväzným podkladom pre ich výrobu a umiestnenie. Vysokokvalifikovaný tím našich odborníkov je schopný podrobne analyzovať Váš dopravný problém a navrhnúť jeho účelné riešenie.

 
 

Produkty

 

Naše služby

Naši dodávatelia

 

Kontaktujte Nás

Dotazy

Akékoľvek otázky, otázky alebo odporúčania zavolajte na číslo: 033/64 95 580 alebo vyplňte nasledujúci formulár

Dostat ponuku: 033/64 95 580
Centrála

Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Slovakia

info@signatech.sk

Tel: 033/64 95 580, 

Fax: 033/64 95 580

Zamestnanosť

Ak chcete požiadať o prácu s firmou Signatech, pošlite spolu s vašim C.V. Na adresu: info@signatech.sk