Značka vyznačuje priestor, kde je zakázané zastavenie a státie vozidiel.

Ak sa značkou vyznačuje zastávka autobusu, trolejbusu alebo električky možno ju doplniť nápisom BUS alebo TRAM.

Značka doplnená nápisom TAXI vyznačuje  stanovište taxíkov, na ktorom je zastavenie a státie dovolené len pre vozidlá taxislužby za účelom vykonávania zmluvnej prepravy osôb.

Cikcak čiara

  • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

    708

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424