Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz premávky pre vyznačených užívateľov so symbolom nákladných vozidiel obmedzuje zákaz len na nákladné vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 12 t a

  • ktorých zdroj alebo cieľ jazdy je dosiahnuteľný iba cestou, na ktorú sa vzťahuje zákaz premávky alebo iba prostredníctvom cesty, na ktorú sa vzťahuje zákaz premávky,
  • ktorých zdroj alebo cieľ jazdy leží v okruhu 50 km vzdušnou čiarou od značky, alebo
  • ktoré sú oslobodené od platby mýta za vymedzené úseky ciest.

Tranzit nad 12 t

  • Číslo, vyobrazenie a názov zariadenia

    520

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B 
Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o., Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 690 118, DIČ: 2022785424, IČ DPH: SK 2022785424